Na osnovu Uredbe o podsticajima razvoju preduzetništva, kao i Zaključka Vlade Srbije kojim se usvaja Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte, Ministarstvo privrede je raspisalo Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru pomenutog programa.

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije. Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa iznose 600.000.000 dinara dok opredeljena sredstva Fonda za kreditiranje privrednih subjekata po ovom Programu jesu 2.400.000.000 dinara.

IMG_8961

Ono što je interesantno naglasiti jeste da su sredstva opredeljena Programom namenjena za, između ostalog, i kupovinu proizvodne opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina), uključujući dostavna vozila koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva uključena u proces proizvodnje.

Iznos ukupnog ulaganja za preduzetnike ne može biti manji od 375.000 dinara niti veći od 8.750.000 dinara, dok za pravna lica ne može biti manji od 2.500.000 dinara niti veći od 50.000.000 dinara.

IMG_8948

Rok otplate je do 10 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine za pravna lica i do 7 godina u okviru koga je grejs period do jedne  godine za preduzetnike dok kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule, iznosi 1,5% godišnje uz garanciju banke i 3%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji dostave finansijske izveštaje za prethodne dve godine od godine u kojoj se podnosi zahtev u kojima nije iskazan neto gubitak i koji ispunjavaju uslove iz Programa.

IMG_8634

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći na internet stranici Ministarstva privrede, kao i Fonda za razvoj Republike Srbije, gde se može preuzeti i sva potrebna dokumentacija.